Op dit moment zijn vrouwen bij lange na niet gelijk vertegenwoordigd in de politiek. Zo is maar 36% van het Europees Parlement, 30% van de gemeenteraadsleden, 35% van de Tweede Kamerleden en maar 20% van burgemeesters vrouw. Meer diversiteit in de samenstelling van de politiek draagt bij aan een betere kwaliteit van de democratie, doordat de politieke agenda een betere weergave zal zijn van de onderwerpen die spelen in de samenleving.

Daarnaast is zichtbaarheid van vrouwen in de politiek goed voor vrouwenemancipatie; zij fungeren als rolmodel voor andere vrouwen en meisjes, met én zonder politieke ambitie.

Vandaag spreken wij zo’n rolmodel! Dehlia Timman is 41 jaar en geboren en getogen in onze hoofdstad. Ze is lid van D66 en zit daarvoor in de Gemeenteraad van Amsterdam. Daarnaast is ze universitair docent Economie aan de UvA en heeft ze drie kinderen.

Ze was al jurist en econoom maar vond het op haar 34e tijd om de samenleving te verbeteren en toe te treden tot de gemeenteraad. Sindsdien maakt ze zich hard voor beter onderwijs, een duurzaam economisch klimaat en een gezonde stad. Tevens hoopt ze bij te dragen aan een meer positieve beeldvorming over multiculturalisme.

In dit interview vertelt ze ons hoe je in de politiek kunt komen en wat je daarmee kunt betekenen. Ook deelt ze welke momenten moeilijk waren, hoe ze deze heeft kunnen overwinnen én geeft ze aan wat de essentiële elementen waren in haar carrière.